Vårt markområde köptes upp 1978 av ett företag i Sverige som hette "Markbyrån". Området såldes som en enhet med möjlighet att bygga 101 hus. "Markbyrån" samarbetade med det spanska företaget Sierra Mar.
En särskild tomtförening bildades för tomtägarna.

Efter tomterna sålts och lagfarterna delats ut upphörde denna tomtförening.
En ny "ägarförening" bildades och husen byggdes under den påföljande 3-årsperioden.

   

På tomterna och och på allmäna ytor  planterades växter som i det varma spanska klimatet gav en rik grönska nästan omgående.

Monte Viñas är en del av Manilva kommun och är ingen "sluten" urbanisation. Det innebär att alla Manilvas invånare har tillträde till vårt område